Công ty Cổ phần Tái cơ cấu Doanh nghiệp HTD (HTD Restructuring) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. Với đội ngũ tư vấn tái cấu trúc hàng đầu cùng với các chuyên gia tài chính ngân hàng trong ngành để đưa ra giải pháp phù hợp cho các công ty, tổ chức và cá nhân các dịch vụ tư vấn mang tính chiến lược rõ ràng và dài hạn. HTD mong muốn kết hợp hài hòa sức mạnh giữa cá nhân, tổ chức, giữa sức mạnh nội tại và sức mạnh bên ngoài doanh nghiệp, giữa trong nước và quốc tế. Chúng tôi cam kết đồng hành với khách hàng một cách kiên trì - bền bỉ theo mục tiêu xác định, để tạo dựng nên sức mạnh và giá trị mới bền vững cho doanh nghiệp. 

1. Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Đánh giá, chuẩn đoán tổng thể hoạt động của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn để giúp doanh nghiệp chủ động trong việc xác định nhu cầu vốn, quản lý dòng tiền và đưa ra các quyết định tài chính và đầu tư đúng đắn. Bao gồm: 
- Tư vấn chiến lược kinh doanh;
- Tư vấn tái cấu trúc tài chính;
- Tư vấn lập kế hoạch tài chính;
- Tư vấn tăng/giảm vốn doanh nghiệp;
- Tư vấn tiền IPO;
- Phối hợp tư vấn định giá doanh nghiệp.

 
2. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chuyên sâu đánh giá tình hình tài chính đặc biệt là các khoản nợ. Xây dựng các biện pháp tối ưu để lành mạnh hoá hoạt động tài chính, quản trị và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể:            
- Phân tích và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp;
- Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc; 
- Thiết lập các giải pháp và công cụ tái cấu trúc tối ưu;
- Triển khai thực hiện phương án theo lộ trình trên cơ sở thiết lập và vận hành kế hoạch kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp với mục tiêu rõ ràng và khả thi.
  • Mô hình tái cấu trúc, quản trị tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp HTD sẽ triển khai: 
                                                        
3. Tái cấu trúc nợ xấu 
  • HTD cung cấp dịch vụ mua bán, xử lý nợ xấu gắn với tái cấu trúc đối với cá nhân và tổ chức. Thực hiện mua nợ và thi hành quyền truy đòi đối với bên nợ xấu trên số tài sản đảm bảo gắn với khoản nợ. Các khoản nợ ở đây bao gồm khoản nợ nhóm IV và V tại ngân hàng và các tổ chức tài chính. Các món nợ này tồn tại dưới hai dạng
- Nợ được chứng khoán hóa: Cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá trị khác;
- Nợ có tài sản đảm bảo: GCN Quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị...
  • Các khoản nợ này được HTD đánh giá, mua lại, kiện toàn về pháp lý và tái cấu trúc tài chính để phục hồi và gia tăng giá trị tài sản sau tái cơ cấu.

Các sản phẩm tái cấu trúc nợ xấu của HTD gồm: 
- Mua bán nợ/ tài sản qua xử lý nợ theo yêu cầu;
- Mua bán nợ/ tài sản qua xử lý nợ để đầu tư;
- Mua bán nợ/ tài sản qua xử lý nợ theo phương thức đầu tư hợp vốn;
- Giao dịch OTC các khoản nợ kèm tài sản;

 
Phương thức thực hiện mua nợ/ tài sản qua xử lý nợ: 
- Thỏa thuận: Thông qua đàm phán trực tiếp giữa bên bán nợ và bên mua nợ hoặc gián tiếp thông qua bên môi giới;
- Đấu giá: Tham gia đấu giá khoản nợ/ tài sản qua xử lý nợ khi bên bán nợ thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo     quy định của pháp luật.

 
4. Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)        
  • Khi khách hàng đang cân nhắc hợp nhất hay sáp nhập (M&A) một hay nhiều doanh nghiệp, HTD sẽ hỗ trợ khách hàng (bên mua hoặc bên bán) giải quyết các vấn đề phù hợp xuyên suốt quy trình mua bán doanh nghiệp, từ giai đoạn xây dựng chiến lược sáp nhập tối ưu cho đến khâu đem lại giá trị như kỳ vọng.
  • Khi triển khai chiến lược phát triển công ty thông qua hình thức M&A, khách hàng sẽ gặp phải nhiều vấn đề mấu chốt cần quyết định. HTD sẽ hỗ trợ bên bán xác định hướng đi một cách chắc chắn nhất trong quá trình mua bán, tập trung vào giá trị trong từng khâu. Với quan điểm của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ giúp khách hàng:
- Lựa chọn và ưu tiên những thương vụ mua lại tiềm năng và xây dựng chiến lược mua doanh nghiệp tối ưu;
- Tiến hành định giá chính xác giá trị doanh nghiệp;
- Xây dựng và triển khai những giải pháp mang lại khả thi;
- Thực hiện hỗ trợ các thủ tục về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế cho việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
- Thực hiện các thủ tục mua, bán công ty, công khai thông tin theo luật và thông báo với các bên liên quan.

5. Dịch vụ thị trường nợ           
  • Bên cạnh thị trường vốn, đội ngũ chuyên gia tài chính của HTD sẽ đưa ra các giải pháp về chiến lược tài chính. Chúng tôi cung cấp đa dạng các giải pháp về vốn vay và các sản phẩm cấu trúc liên quan đến vốn vay phù hợp với doanh nghiệp trên cơ sở các công cụ và diễn biến của thị trường. Các khoản vay ngắn, trung và dài hạn cũng như phát hành trái phiếu doanh nghiệp là các công cụ nợ chúng tôi tư vấn và thiết lập cho doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của hoạt động trong ngắn và dài hạn.
  • Thông qua mạng lưới phân phối rộng lớn, chúng tôi kết nối doanh nghiệp đến các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm các ngân hàng và định chế tài chính trong và ngoài nước để huy động vốn cho doanh nghiệp từ thị trường nợ đầy tiềm năng. Các sản phẩm giúp doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường nợ của HTD bao gồm:
- Tư vấn phương án sử dụng vốn và tìm kiếm nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đủ điều kiện phát hành;
- Tư vấn phương án sử dụng vốn vay ngân hàng và các tổ chức tài chính.
- Cung cấp giải pháp quản lý giao dịch trái phiếu trực tuyến- Phần mềm quản lý trái phiếu CBS cho các định chế tài chính và tổ chức phát hành.
 
Với các dịch vụ tài chính trên, HTD cam kết đồng hành với khách hàng một cách kiên trì - bền bỉ theo mục tiêu xác định, để tạo dựng nên sức mạnh và giá trị mới bền vững cho doanh nghiệp. Khi hợp tác với HTD, khách hàng có thể mong đợi thực hiện các giao dịch và thương vụ với tiêu chuẩn cao nhất về tính bảo mật và sự cẩn trọng. 
     
Đăng ký nhận bản tin:

© Copyright 2020 www.muabannoxau.vn

Website hiện đang chạy thử nghiệm và hoàn thiện nội dung cấp phép theo quy định của Bộ TT&TT - Xin vui lòng liên hệ với Hotline nếu có góp ý