Tìm kiếm tổng 37 kết quả Hiển thị 10 kết quả
Thông tin khoản nợ
Tỉnh/Thành phố
Giá khởi điểm
ĐG QSDĐ 3071,2 m2 tại Bình Thạnh, HCM từ ngày 25/02 đến ngày 18/03/2022 Mã số: DBAGR00110 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tọa lạc tại 309 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Trần Đình Tấn và bà Phạm Thị Thu Nga
Thành phố Hồ Chí Minh
175.755.000.000 đ
ĐG QSDĐ 3071,2 m2 tại Bình Thạnh, HCM từ ngày 25/02 đến ngày 18/03/2022 ĐG QSDĐ 3071,2 m2 tại Bình Thạnh, HCM từ ngày 25/02 đến ngày 18/03/2022 Mã số: DBAGR00110 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tọa lạc tại 309 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Trần Đình Tấn và bà Phạm Thị Thu Nga 175.755.000.000 đ
ĐG 02 QSDĐ tại quận Bình Tân, HCM từ ngày 22/12 đến ngày 29/12/2021 Mã số: DBAGR00100 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Tài sản 1:là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản 2:Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
69.434.360.973 đ
ĐG 02 QSDĐ tại quận Bình Tân, HCM từ ngày 22/12 đến ngày 29/12/2021 ĐG 02 QSDĐ tại quận Bình Tân, HCM từ ngày 22/12 đến ngày 29/12/2021 Mã số: DBAGR00100 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Tài sản 1:là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản 2:Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 69.434.360.973 đ
ĐG QSDĐ 200m2 tại Thạch Thất, Hà Nội từ ngày 01/12 đến 22/12/2021 Mã số: DBAGR00093 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng toàn bộ diện tích thửa đất đứng tên bà Lê Thị Thảo; CMND số cũ: 011801311 cấp ngày 06/08/2007 nơi cấp Hà Nội; CCCD số 001163000753 cấp ngày 14/04/2017 do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp. Tại thửa đất số 64, tờ bản đồ số 18 và Quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất tại địa chỉ: Đội 5, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” có số bìa BB 476773.
Thành phố Hà Nội
1.600.000.000 đ
ĐG QSDĐ 200m2 tại Thạch Thất, Hà Nội từ ngày 01/12 đến 22/12/2021 ĐG QSDĐ 200m2 tại Thạch Thất, Hà Nội từ ngày 01/12 đến 22/12/2021 Mã số: DBAGR00093 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng toàn bộ diện tích thửa đất đứng tên bà Lê Thị Thảo; CMND số cũ: 011801311 cấp ngày 06/08/2007 nơi cấp Hà Nội; CCCD số 001163000753 cấp ngày 14/04/2017 do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp. Tại thửa đất số 64, tờ bản đồ số 18 và Quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất tại địa chỉ: Đội 5, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” có số bìa BB 476773. 1.600.000.000 đ
ĐG QSDĐ 211,7m2 tại Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến ngày 24/12/2021 Mã số: DBAGR00094 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 866892, vào sổ cấp GCN số CS 02299 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 20/01/2017 mang tên ông Nguyễn Duy Ninh và bà Nguyễn Thị Như Quỳnh;
Thành phố Hà Nội
14.285.000.000 đ
ĐG QSDĐ 211,7m2 tại Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến ngày 24/12/2021 ĐG QSDĐ 211,7m2 tại Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến ngày 24/12/2021 Mã số: DBAGR00094 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 866892, vào sổ cấp GCN số CS 02299 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 20/01/2017 mang tên ông Nguyễn Duy Ninh và bà Nguyễn Thị Như Quỳnh; 14.285.000.000 đ
ĐG QSDĐ 70m2 tại Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến 20/12/2021 Mã số: DBAGR00095 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: QSD đất và TS gắn liền với đất số CH 047698, vào sổ cấp GCN số CS-HĐU 08100 do Sở TN&MT thành phố Hà Nội cấp ngày 28/3/2017 mang tên ông Nguyễn Duy Ninh và bà Nguyễn Thị Như Quỳnh;
Thành phố Hà Nội
5.995.000.000 đ
ĐG QSDĐ 70m2 tại Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến 20/12/2021 ĐG QSDĐ 70m2 tại Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến 20/12/2021 Mã số: DBAGR00095 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: QSD đất và TS gắn liền với đất số CH 047698, vào sổ cấp GCN số CS-HĐU 08100 do Sở TN&MT thành phố Hà Nội cấp ngày 28/3/2017 mang tên ông Nguyễn Duy Ninh và bà Nguyễn Thị Như Quỳnh; 5.995.000.000 đ
ĐG QSDĐ 70m2 tại Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến ngày 20/12/2021 Mã số: DBAGR00096 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: QSD đất và TS gắn liền với đất số BD 896264, vào sổ cấp GCN số CH 03018do UBND huyện Hoài Đức cấp ngày 16/8/2011 mang tên ông Nguyễn Duy Ninh và bà Nguyễn Thị Như Quỳnh;
Thành phố Hà Nội
3.865.000.000 đ
ĐG QSDĐ 70m2 tại Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến ngày 20/12/2021 ĐG QSDĐ 70m2 tại Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến ngày 20/12/2021 Mã số: DBAGR00096 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: QSD đất và TS gắn liền với đất số BD 896264, vào sổ cấp GCN số CH 03018do UBND huyện Hoài Đức cấp ngày 16/8/2011 mang tên ông Nguyễn Duy Ninh và bà Nguyễn Thị Như Quỳnh; 3.865.000.000 đ
ĐG QSDĐ 304m2 tại Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến ngày 24/12/2021 Mã số: DBAGR00097 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 888140; Số vào sổ cấp GCN: CS 04384 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp ngày 29/10/2014.
Thành phố Hà Nội
18.441.000.000 đ
ĐG QSDĐ 304m2 tại Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến ngày 24/12/2021 ĐG QSDĐ 304m2 tại Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 01/12 đến ngày 24/12/2021 Mã số: DBAGR00097 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 888140; Số vào sổ cấp GCN: CS 04384 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp ngày 29/10/2014. 18.441.000.000 đ
ĐG QSDĐ tại địa chỉ 116 Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 12/11 đến 29/11/2021 Mã số: DBAGR00092 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 703725, số vào sổ cấp GCN: CH 00151/6620/QĐ-UBND do UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cấp ngày 17/9/2015, mang tên ông Nguyễn Văn Là và bà Nguyễn Thị Tâm. Ngày 23/10/2015 chuyển nhượng cho bà Hà Thị Thông theo hồ sơ số 000151.CN.001. Diện tích: 186,7 m2 tại địa chỉ số: 116 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Thành phố Hà Nội
16.000.000.000 đ
ĐG QSDĐ tại địa chỉ 116 Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 12/11 đến 29/11/2021 ĐG QSDĐ tại địa chỉ 116 Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 12/11 đến 29/11/2021 Mã số: DBAGR00092 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 703725, số vào sổ cấp GCN: CH 00151/6620/QĐ-UBND do UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cấp ngày 17/9/2015, mang tên ông Nguyễn Văn Là và bà Nguyễn Thị Tâm. Ngày 23/10/2015 chuyển nhượng cho bà Hà Thị Thông theo hồ sơ số 000151.CN.001. Diện tích: 186,7 m2 tại địa chỉ số: 116 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 16.000.000.000 đ
ĐG QSDĐ tại quận Bình Tân, HCM từ ngày 20/10 đến 28/10/2021 Mã số: DBAGR00076 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Tài sản 1:là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH Cửu Long Phát (Địa chỉ: 457 Kinh Dương Vương, P. An Lạc,Q.Bình Tân,Tp.HCM) ​​​​​​​ Tài sản 2:Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH Cửu Long Phát (Địa chỉ: 457 Kinh Dương Vương, P. An Lạc,Q.Bình Tân,Tp.HCM).
Thành phố Hồ Chí Minh
85.721.433.300 đ
ĐG QSDĐ tại quận Bình Tân, HCM từ ngày 20/10 đến 28/10/2021 ĐG QSDĐ tại quận Bình Tân, HCM từ ngày 20/10 đến 28/10/2021 Mã số: DBAGR00076 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Tài sản 1:là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH Cửu Long Phát (Địa chỉ: 457 Kinh Dương Vương, P. An Lạc,Q.Bình Tân,Tp.HCM) ​​​​​​​ Tài sản 2:Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH Cửu Long Phát (Địa chỉ: 457 Kinh Dương Vương, P. An Lạc,Q.Bình Tân,Tp.HCM). 85.721.433.300 đ
Thông báo đấu giá TSBĐ cho Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình từ ngày 16/08 - 23/08/2021 Mã số: DBAGR00074 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Gỗ các loại và thành phẩm từ gỗ (hiện trạng theo Chứng thư thẩm định giá số 2610820.01/TĐG/ĐS-DVFC ngày 31/8/2020 của Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long), chi tiết theo Danh sách tài sản đính kèm.
Tỉnh Hoà Bình
298.380.000 đ
Thông báo đấu giá TSBĐ cho Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình từ ngày  16/08 - 23/08/2021 Thông báo đấu giá TSBĐ cho Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình từ ngày 16/08 - 23/08/2021 Mã số: DBAGR00074 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Tài sản đấu giá: Gỗ các loại và thành phẩm từ gỗ (hiện trạng theo Chứng thư thẩm định giá số 2610820.01/TĐG/ĐS-DVFC ngày 31/8/2020 của Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long), chi tiết theo Danh sách tài sản đính kèm. 298.380.000 đ
Đăng ký nhận bản tin:

© Copyright 2020 www.muabannoxau.vn

Website hiện đang chạy thử nghiệm và hoàn thiện nội dung cấp phép theo quy định của Bộ TT&TT - Xin vui lòng liên hệ với Hotline nếu có góp ý