Tìm kiếm tổng 70 kết quả Hiển thị 10 kết quả
Thông tin khoản nợ
Tỉnh/Thành phố
Giá khởi điểm
ĐG khoản nợ của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thái Sơn Hòa Bình từ ngày 01/03 đến ngày 17/03/2022 Mã số: DKAGR00109 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Khách hàng Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thái Sơn Hòa Bình tại Agribank Chi nhánh huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình theo Hợp đồng tín dụng số: 3008-LAV-201801702 ngày 01/08/2018.
Tỉnh Hoà Bình
6.330.400.000 đ
ĐG khoản nợ của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thái Sơn Hòa Bình từ ngày 01/03 đến ngày 17/03/2022 ĐG khoản nợ của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thái Sơn Hòa Bình từ ngày 01/03 đến ngày 17/03/2022 Mã số: DKAGR00109 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Khách hàng Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thái Sơn Hòa Bình tại Agribank Chi nhánh huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình theo Hợp đồng tín dụng số: 3008-LAV-201801702 ngày 01/08/2018. 6.330.400.000 đ
ĐG khoản nợ của Công ty CP đầu tư xây dựng PMC Mã số: DKAGR00111 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC tại Agribank Chi nhánh Gia Định theo Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-201201218 ngày 26/09/2012.
Thành phố Hồ Chí Minh
20.555.000.000 đ
ĐG khoản nợ của Công ty CP đầu tư xây dựng PMC ĐG khoản nợ của Công ty CP đầu tư xây dựng PMC Mã số: DKAGR00111 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC tại Agribank Chi nhánh Gia Định theo Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-201201218 ngày 26/09/2012. 20.555.000.000 đ
ĐG khoản nợ của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long từ ngày 17/02 đến ngày 03/03/2022 Mã số: DKAGR00106 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long tại Agribank CN Hưng Yên theo Hợp đồng tín dụng số 2400LAV200800232 (nay là 2400LAV201300188) ngày 09/6/2012
Tỉnh Hưng Yên
26.628.571.821 đ
ĐG khoản nợ của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long từ ngày 17/02 đến ngày 03/03/2022 ĐG khoản nợ của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long từ ngày 17/02 đến ngày 03/03/2022 Mã số: DKAGR00106 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long tại Agribank CN Hưng Yên theo Hợp đồng tín dụng số 2400LAV200800232 (nay là 2400LAV201300188) ngày 09/6/2012 26.628.571.821 đ
ĐG khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ từ ngày 17/02 đến 25/02/2022 Mã số: DKAGR00107 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 05/NHNo-HMTD.2000 ngày 06/4/2000; Hợp đồng cấp tín dụng số: 09/NHNo-HMTD.2001 ngày 17/4/2001; Hợp đồng cấp tín dụng số: 01/HĐTD/2003 ngày 27/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 01A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005; Hợp đồng cấp tín dụng số: 02/HĐTD/2003 ngày 28/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 02A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ
98.534.079.000 đ
ĐG khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ từ ngày 17/02 đến 25/02/2022 ĐG khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ từ ngày 17/02 đến 25/02/2022 Mã số: DKAGR00107 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 05/NHNo-HMTD.2000 ngày 06/4/2000; Hợp đồng cấp tín dụng số: 09/NHNo-HMTD.2001 ngày 17/4/2001; Hợp đồng cấp tín dụng số: 01/HĐTD/2003 ngày 27/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 01A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005; Hợp đồng cấp tín dụng số: 02/HĐTD/2003 ngày 28/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 02A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ. 98.534.079.000 đ
ĐG khoản nợ DNTN Thanh Tùng từ ngày 26/01 đến ngày 25/02/2022 Mã số: DKAGR00108 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng (Địa chỉ: 279 Bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.
Thành phố Hồ Chí Minh
352.500.000.000 đ
ĐG khoản nợ DNTN Thanh Tùng từ ngày 26/01 đến ngày 25/02/2022 ĐG khoản nợ DNTN Thanh Tùng từ ngày 26/01 đến ngày 25/02/2022 Mã số: DKAGR00108 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng (Địa chỉ: 279 Bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008. 352.500.000.000 đ
ĐG khoản nợ của Công ty TNHH SX TM Lan Phương từ ngày 22/12 đến ngày 29/12/2021 Mã số: DKAGR00101 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH SX TM Lan Phương tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300LAV201000221 ngày 27/01/2010 và số 6300LAV201202525 ngày 12/12/2012 giữa Agribank Chi nhánh 9 và Công ty TNHH SX TM Lan Phương.
Thành phố Hồ Chí Minh
24.250.844.624 đ
ĐG khoản nợ của Công ty TNHH SX TM Lan Phương từ ngày 22/12 đến ngày 29/12/2021 ĐG khoản nợ của Công ty TNHH SX TM Lan Phương từ ngày 22/12 đến ngày 29/12/2021 Mã số: DKAGR00101 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH SX TM Lan Phương tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300LAV201000221 ngày 27/01/2010 và số 6300LAV201202525 ngày 12/12/2012 giữa Agribank Chi nhánh 9 và Công ty TNHH SX TM Lan Phương. 24.250.844.624 đ
ĐG khoản nợ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư tài chính và BĐS Quảng Đại từ ngày 22/12/2021 đến ngày 06/01/2022 Mã số: DKAGR00102 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư tài chính và Bất động sản Quảng Đại và Agribank Chi nhánh Tràng An đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 1305-LAV-201400662 ngày 15/12/2014 với giá trị ghi sổ tính đến ngày 18/10/2021
Thành phố Hà Nội
103.224.523.636 đ
ĐG khoản nợ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư tài chính và BĐS Quảng Đại từ ngày 22/12/2021 đến ngày 06/01/2022 ĐG khoản nợ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư tài chính và BĐS Quảng Đại từ ngày 22/12/2021 đến ngày 06/01/2022 Mã số: DKAGR00102 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư tài chính và Bất động sản Quảng Đại và Agribank Chi nhánh Tràng An đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 1305-LAV-201400662 ngày 15/12/2014 với giá trị ghi sổ tính đến ngày 18/10/2021 103.224.523.636 đ
ĐG khoản nợ Công ty Cổ phần ACB Thăng Long từ ngày 22/12/2021 đến ngày 06/01/2022 Mã số: DKAGR00103 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Công ty Cổ phần ACB Thăng Long và Agribank Chi nhánh Tràng An đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 1305-LAV-201500193 ngày 30/3/2015 với giá trị ghi sổ tính đến ngày 18/10/2021
Thành phố Hà Nội
51.882.674.850 đ
ĐG khoản nợ Công ty Cổ phần ACB Thăng Long từ  ngày 22/12/2021 đến ngày 06/01/2022 ĐG khoản nợ Công ty Cổ phần ACB Thăng Long từ ngày 22/12/2021 đến ngày 06/01/2022 Mã số: DKAGR00103 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Công ty Cổ phần ACB Thăng Long và Agribank Chi nhánh Tràng An đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 1305-LAV-201500193 ngày 30/3/2015 với giá trị ghi sổ tính đến ngày 18/10/2021 51.882.674.850 đ
ĐG khoản nợ của ông Nguyễn Hữu Bình từ ngày 22/12/2021 đến ngày 06/01/2022 Mã số: DKAGR00104 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Ông Nguyễn Hữu Bình và Agribank Chi nhánh Tràng An đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 1305-LAV-201400721 ngày 31/12/2014 với giá trị ghi sổ tính đến ngày 18/10/2021
Thành phố Hà Nội
5.677.014.587 đ
ĐG khoản nợ của ông Nguyễn Hữu Bình từ ngày 22/12/2021 đến ngày 06/01/2022 ĐG khoản nợ của ông Nguyễn Hữu Bình từ ngày 22/12/2021 đến ngày 06/01/2022 Mã số: DKAGR00104 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Ông Nguyễn Hữu Bình và Agribank Chi nhánh Tràng An đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 1305-LAV-201400721 ngày 31/12/2014 với giá trị ghi sổ tính đến ngày 18/10/2021 5.677.014.587 đ
ĐG khoản nợ Công ty TNHH Thương mại Bông Lúa Vàng từ ngày 21/12 đến ngày 29/12/2021 Mã số: DKAGR00105 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Bông Lúa Vàng (Công ty Bông Lúa Vàng) tại Agribank Chi nhánh Từ Liêmtheo Hợp đồng tín dụng số 3100-LAV-201301803
Thành phố Hà Nội
3.310.000.000 đ
ĐG khoản nợ Công ty TNHH Thương mại Bông Lúa Vàng từ ngày 21/12 đến ngày 29/12/2021 ĐG khoản nợ Công ty TNHH Thương mại Bông Lúa Vàng từ ngày 21/12 đến ngày 29/12/2021 Mã số: DKAGR00105 Phương thức: Đấu giá trả giá lên Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Bông Lúa Vàng (Công ty Bông Lúa Vàng) tại Agribank Chi nhánh Từ Liêmtheo Hợp đồng tín dụng số 3100-LAV-201301803 3.310.000.000 đ
Đăng ký nhận bản tin:

© Copyright 2020 www.muabannoxau.vn

Website hiện đang chạy thử nghiệm và hoàn thiện nội dung cấp phép theo quy định của Bộ TT&TT - Xin vui lòng liên hệ với Hotline nếu có góp ý