Kiến thức mua - bán, xử lý nợ
Kiến thức M&A
Kiến thức trái phiếu
Tài sản là gì? Mục đích của việc phân loại tài sản?
24/03/2021

“Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”
 

Phân loại các nhóm nợ tại Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng
04/03/2021

Phân loại nợ là việc các tổ chức tín dụng căn cứ vào các tiêu chuẩn định tính và định lượng để đánh giá mức độ rủi ro của các khoản vay và các cam kết ngoại bảng, trên cơ sở đó phân loại các khoản nợ vào các...

Hợp nhất - Sáp nhập doanh nghiệp
Mua bán khoản nợ
Mua bán động sản
Mua bán bất động sản
Đăng ký nhận bản tin:

© Copyright 2020 www.muabannoxau.vn

Website hiện đang chạy thử nghiệm và hoàn thiện nội dung cấp phép theo quy định của Bộ TT&TT - Xin vui lòng liên hệ với Hotline nếu có góp ý