Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Văn bản
01/2021/NÐ-CP 04/01/2021 Chính Phủ Về đăng ký doanh nghiệp Tải về
35/2020/NÐ-CP 24/03/2020 Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh Tải về
23/2018/QH14 12/06/2018 Quốc Hội Luật Cạnh tranh Tải về
37/2019/NÐ-CP 07/05/2019 Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch Tải về
21/2017/QH14 24/11/2017 Quốc Hội Luật Quy hoạch Tải về
31/2021/NÐ-CP 26/03/2021 Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Tải về
39/2019/QH14 13/06/2019 Quốc Hội Luật đầu tư công Tải về
64/2020/QH14 18/06/2020 Quốc Hội Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Tải về
61/2020/QH14 17/06/2020 Quốc Hội Luật Đầu tư Tải về
62/2020/QH14 17/06/2020 Quốc Hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Tải về
Số/ký hiệu: 01/2021/NÐ-CP
Ngày ban hành: 04/01/2021
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Trích yếu: Về đăng ký doanh nghiệp
Tải về
Số/ký hiệu: 35/2020/NÐ-CP
Ngày ban hành: 24/03/2020
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
Tải về
Số/ký hiệu: 23/2018/QH14
Ngày ban hành: 12/06/2018
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật Cạnh tranh
Tải về
Số/ký hiệu: 37/2019/NÐ-CP
Ngày ban hành: 07/05/2019
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
Tải về
Số/ký hiệu: 21/2017/QH14
Ngày ban hành: 24/11/2017
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật Quy hoạch
Tải về
Số/ký hiệu: 31/2021/NÐ-CP
Ngày ban hành: 26/03/2021
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Tải về
Số/ký hiệu: 39/2019/QH14
Ngày ban hành: 13/06/2019
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật đầu tư công
Tải về
Số/ký hiệu: 64/2020/QH14
Ngày ban hành: 18/06/2020
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Tải về
Số/ký hiệu: 61/2020/QH14
Ngày ban hành: 17/06/2020
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật Đầu tư
Tải về
Số/ký hiệu: 62/2020/QH14
Ngày ban hành: 17/06/2020
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Tải về
Đăng ký nhận bản tin:

© Copyright 2020 www.muabannoxau.vn

Website hiện đang chạy thử nghiệm và hoàn thiện nội dung cấp phép theo quy định của Bộ TT&TT - Xin vui lòng liên hệ với Hotline nếu có góp ý