Tài sản là gì? Mục đích của việc phân loại tài sản?

Tài sản đóng một vai trò quan trọng trong Bộ luật dân sự, là vấn đề trung tâm của mọi quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng. Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật dân sự thì:
"Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai" 

A. BẤT ĐỘNG SẢN
 
Căn cứ vào mục đích sử dụng, bất động sản được phân loại như sau: 
 
1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:
 
1.1 Đất trồng cây hàng năm;
1.2 Đất trồng cây lâu năm;
1.3 Đất rừng đặc dụng;
1.4 Đất rừng phòng hộ;
1.5 Đất nuôi trồng thủy sản;
1.6 Đất làm muối;
1.7 Đất nông nghiệp khác.
 
2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

2.1 Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
2.2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan; xây dựng công trình sự nghiệp;
2.3 Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh;
2.4 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;
2.5 Đất sử dụng vào mục đích công cộng;
2.6 Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
2.7 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
2.8 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
2.9 Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ.

3. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

4. Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai.

5. Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng.

6. Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

B. ĐỘNG SẢN
 
1. Phương tiện vận tải

2. Phương tiện truyền dẫn

3. Máy móc thiết bị
 
Việc phân loại tài sản nhằm phục vụ cho mục đích thẩm định giá tài sản căn cứ vào quy định của Bộ luật dân sự , Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành, phù hợp với thông lệ phân loại tài sản thẩm định giá của khu vực và quốc tế. 

HTD RESTRUCTURING
facebook sharing button Share
twitter sharing button Tweet
pinterest sharing button Pin
email sharing button Email
sms sharing button Share
sharethis sharing button Share
Đăng ký nhận bản tin:

© Copyright 2020 www.muabannoxau.vn

Website hiện đang chạy thử nghiệm và hoàn thiện nội dung cấp phép theo quy định của Bộ TT&TT - Xin vui lòng liên hệ với Hotline nếu có góp ý